E-ISSN: 2822-6771
pdf
Volume : 15 Issue : 2 Year : 2023
Quick SearchAn Experimental Study for Ki67 in Papillary Thyroid Cancer: A Single-center Experience []
. 2023; 15(2): 143-147 | DOI: 10.14744/cm.2022.01069

An Experimental Study for Ki67 in Papillary Thyroid Cancer: A Single-center Experience

Erkan Somuncu1, Alper Koçbıyık2, Hakan Bölükbaşı1, Yasin Kara1, Mehmet Celal Kızılkaya1, Mustafa Uygar Kalaycı3
1Department of General Surgery, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Pathology, University of Health Sciences, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Surgery, Head of Surgical Medical Sciences, University of Atlas, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: The objective of this study was to determine the role of Ki67 expression level in papillary thyroid carcinoma (PTC).
METHODS: This is a retrospective study of patients undergoing a thyroidectomy. A total of 150 PTC or benign thyroid disease patients were retrospectively analyzed. Cytological and immunohistochemical evaluations of Ki67 were based on the material, obtained by fine-needle aspiration biopsy. Proliferative activity was immunohistochemically assessed. The obtain ki67 values were compared with the postoperative pathological findings. Other clinico- pathological factors were identified through statistical analyses.
RESULTS: There were 86 patients in the PTC group and 74 patients in the benign group (thyroid adenomas, nodular thyroid disease, and thyroiditis). One hundred and thirty-five of the patients were female and 15 were male. The median age was 48 years (range 29–74). The Ki67 expression level in the PTC group was significantly higher than benign thyroid disease group (p=0.010). The cutoff value for Ki67 in ROC analysis was determined as 31.2 (%) with a sensitivity of 67.4% and a specificity of 62.2% (area under the curve: 0.668). However, there was no significant relationship between Ki67 expression level in the PTC group and clinicopathological factors.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Ki67 may be a useful biomarker in distinguishing PTC from benign thyroid disease. Nevertheless, longer follow-up studies with large samples are needed to better determine the relationship between Ki67 and clinicopathological findings.

Keywords: Benign thyroid diseases, Ki67, papillary thyroid carcinoma, thyroidectomy

Papiller Tiroid Kanserinde Ki67 İçin Deneysel Bir Çalışma: Tek Merkez Deneyimi

Erkan Somuncu1, Alper Koçbıyık2, Hakan Bölükbaşı1, Yasin Kara1, Mehmet Celal Kızılkaya1, Mustafa Uygar Kalaycı3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İstanbul
3İstanbul Atlas Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniği Cerrahi Tıp Bilimleri Başkanı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: To determine the role of Ki67 expression level in papillary thyroid carcinoma (PTC).
YÖNTEM ve GEREÇLER: This is a retrospective study of patients undergoing a thyroidectomy. A total of 150 PTC or benign thyroid disease patients were retrospectively analyzed. Cytological and immunohistochemical evaluations of Ki67 were based on the material, obtained by Fine-Needle Aspiration Biopsy (FNAB). Proliferative activity was immunohistochemically assessed. The obtain ki67 values were compared with the postoperative pathological findings. Other clinicopathological factors were identified via statistical analyses.
BULGULAR: There were 86 patients in the PTC group and 74 patients in the benign group (thyroid adenomas, nodular thyroid disease and thyroiditis). One hundred thirty-five of the patients were female and fifteen were male. The median age was 48 years (range 29-74). The Ki67 expression level in the PTC group was significantly higher than benign thyroid disease group (p=0.010). The cut-off value for Ki67 in ROC analysis was determined as 31.2 (%) with a sensitivity of 67.4% and a specificity of 62.2% (area under the curve: 0.668). However, there was no significant relationship between Ki67 expression level in the PTC group and clinicopathological factors.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ki67, PTC'yi benign tiroid hastalığından ayırt etmede yararlı bir biyobelirteç olabilir. Bununla birlikte Ki67 ile klinikopatolojik bulgular arasındaki ilişkiyi daha iyi belirleyebilmek için daha geniş örneklemli daha uzun izlemli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: İyi huylu tiroid hastalıkları, Ki67, papiller tiroid karsinomu, tiroidektomi

Erkan Somuncu, Alper Koçbıyık, Hakan Bölükbaşı, Yasin Kara, Mehmet Celal Kızılkaya, Mustafa Uygar Kalaycı. An Experimental Study for Ki67 in Papillary Thyroid Cancer: A Single-center Experience. . 2023; 15(2): 143-147

Corresponding Author: Erkan Somuncu, Türkiye
Manuscript Language: English