E-ISSN: 2822-6771
Volume : Issue : Year : 2023
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Usage of Fibrinogen Concentrate in Postpartum Hemorrhage: Anesthesiology and Intensive Care Perspective []
. 2023; 15(2): 171-174 | DOI: 10.14744/cm.2023.02419

Usage of Fibrinogen Concentrate in Postpartum Hemorrhage: Anesthesiology and Intensive Care Perspective

Ayça Sultan Şahin
Department of Anesthesiology ve Reanimation, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Postpartum hemorrhage is the most important cause of maternal death in the world. One of the best agents used to prevent massive bleeding is fibrinogen concentrate (FC). FC can control bleeding without causing viral complications and without volume overload as in transfusion-associated circulatory overload and transfusion-related acute lung injury. FC is easy to apply, does not require dissolution, no extra apparatus is needed. Considering blood and blood products used in large amounts, it is a cost-effective agent.

Keywords: Anesthesiology, Fibrinogen Concentrate, Postpartum Hemorrhage, Intensive Care

Postpartum Hemorajide Fibrinojen Konsantresi Kullanımı: Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Bakış Açısı

Ayça Sultan Şahin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Postpartum Hemoraji dünyadaki anne ölümlerinin en önemli nedenidir. Masif kanamadan korumak için kullanılan ajanlardan biri de fibrinogen konsantresidir. Fibrinogen konsantresi, viral komplikasyonlara, volüm artışına, transfüzyona bağlı dolaşım yüklenmesine (TACO) ve transfüzyon ilişkili akciğer hasarına (TRALI) neden olmadan kanama kontrolünü sağlayabilir. Fibrinogen konsantresinin uygulaması kolaydır, çözdürmeye ve ekstra bir aparata ihtiyaç duyulmaz. Yüksek oranlarda kullanılması gereken kan ve kan ürünleri düşünüldüğünde, maliyet açısından uygun bir ajandır.

Anahtar Kelimeler: Anesteziyoloji, Fibrinojen Konsantresi, Pospartum Kanama, Yoğun Bakım

Ayça Sultan Şahin. Usage of Fibrinogen Concentrate in Postpartum Hemorrhage: Anesthesiology and Intensive Care Perspective. . 2023; 15(2): 171-174

Corresponding Author: Ayça Sultan Şahin, Türkiye
Manuscript Language: English