E-ISSN: 2822-6771
Volume : 15 Issue : 2 Year : 2023
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi A Comprehensive Review for Refreshing the Crush Syndrome Knowledge After the Devastating Earthquake in Türkiye []
. 2023; 15(2): 165-170 | DOI: 10.14744/cm.2023.03511

A Comprehensive Review for Refreshing the Crush Syndrome Knowledge After the Devastating Earthquake in Türkiye

Ramiz Yazici, Can İlçin, Talha Özsu, Türker Demirtakan, Utku Murat Kalafat, Serkan Doğan
Department of Emergency, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

On February 6, 2023, the southeastern region of Türkiye suffered from two consecutive devastating earthquakes with 7.6 and 7.8 magnificence. Since then, at least 44,324 deaths and approximately 200,000 wounded survivors have been reported. Clear evidences of mortality reasons have not been revealed; yet, we explicitly know from Marmara Earthquake in 1999 that many survivors died due to crush syndrome and associated complications. Crush syndrome is a systemic response of severe crush injury with hyperkalemia, acute kidney injury, and deep tissue damage. In crush syndrome, muscle damage initially occurs with the direct effect of trauma (baromyopathy), and later on, it develops with increased intramuscular pressure. Clinical findings consist of local inflammation findings in the traumatized area and systemic findings due to substances released from crushed muscle tissue into the systemic circulation. Earthquakes and other mass accident events leading to Crush Syndrome can place severe demands on local health-care systems. Excessive demand for dialysis machines, ventilators, and intensive care units can be necessary.

Keywords: Crush syndrome, disaster medicine, earthquake

Türkiye'deki yıkıcı depremden sonra ezilme sendromu bilgilerini tazelemek için kapsamlı bir derleme

Ramiz Yazici, Can İlçin, Talha Özsu, Türker Demirtakan, Utku Murat Kalafat, Serkan Doğan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul

6 Şubat 2023 tarihinde, Türkiye'nin güneydoğu bölgesi 7,6 ve 7,8 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremi arka arkaya yaşadı. O zamandan beri, en az 44.324 ölüm ve yaklaşık 200.000 yaralı kurtulan bildirildi. Mortalite nedenlerine dair net kanıtlar henüz ortaya çıkmadı, ancak 1999 Marmara Depremi'nden hayatta kalan birçok kişinin ezilme sendromu ve buna bağlı komplikasyonlar nedeniyle öldüğünü açıkça biliyoruz. Crush sendromu, hiperkalemi, akut böbrek hasarı ve derin doku hasarı ile şiddetli ezilme yaralanmasının sistemik bir yanıtıdır. Crush sendromunda kas hasarı başlangıçta doğrudan travmanın etkisiyle (baromyopati) ortaya çıkar ve daha sonra kas içi basıncın artmasıyla gelişir. Klinik bulgular travma bölgesinde lokal inflamasyon bulguları ve ezilmiş kas dokusundan sistemik dolaşıma salınan maddelere bağlı sistemik bulgulardan oluşur. Crush Sendromuna yol açan depremler ve diğer toplu kaza olayları, yerel sağlık sistemleri üzerinde ciddi talepler oluşturabilir. Diyaliz makineleri, vantilatörler ve yoğun bakım ünitelerine aşırı talep gerekebilir.

Anahtar Kelimeler: Crush sendromu, afet tıbbı, deprem

Ramiz Yazici, Can İlçin, Talha Özsu, Türker Demirtakan, Utku Murat Kalafat, Serkan Doğan. A Comprehensive Review for Refreshing the Crush Syndrome Knowledge After the Devastating Earthquake in Türkiye. . 2023; 15(2): 165-170

Corresponding Author: Ramiz Yazici, Türkiye
Manuscript Language: English