E-ISSN: 2822-6771
Volume : Issue : Year : 2024
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi 27 years’ experience in children with inguinal hernia and hydrocele []
. 2016; 8(1): 15-19 | DOI: 10.5222/iksst.2016.015

27 years’ experience in children with inguinal hernia and hydrocele

Seyithan Özaydın, Zahit Mahmut, Süleyman Çelebi, Cemile Beşik Başdaş, Ünal Güvenç, Serdar Sander
Kanuni Sultan Suleyman Training And Research Hospital, Department Of Pediatric Surgery Istanbul

INTRODUCTION: This study is performed to evaluate 27 years’ experiences of inguinal hernia (IH) and hydrocele repair (HR) in our department with the presence of the literature, and also share results of the questionnare made with pediatricians.
METHODS: The study was conducted between January 1987 and January 2014. Patients with IH and HR records revealed retrospectively according to age, sex, side of the hernia, accompanied anomalies and complications. During study also a survey was created amoung pediatricians about how they consider to be the patients age and time of surgery, and their preferred surgical method.
RESULTS: In total 22.966 patients were operated (range: 1 day to 19 years) due to IH and HR; 80% were male and 20% were female. 46.7% of patients were between the age of 1 and 6 years. In both male and female patients inguinal hernia was right sided 60%; bilateral cases were mostly seen in the females. Intestine and omentum were incarcerated in males, ovary and tuba were incarcerated in females. Complications were seen mostly within the incarcerated cases.

The survey with pediatricians concluded that; IH diagnosis can be done by only history and physical examination replied by pediatric specialists 13/17 (76%), while this was 13/26 (50%) in pediatric assistants; secondly IH must be operated at an earliest time possibly 15/17 (88%) for specialists and this was 10/26 (38%) for assistants.

DISCUSSION AND CONCLUSION: İnguinal hernia is an easy operation for the pediatric surgeons when done with sufficient care. It is very important to refer and operate quickly the patients mainly premature infants.

Key words: inguinal hernia, hydrocele, child


Keywords: inguinal hernia, hydrocele, child

Çocuklarda kasık fıtığı ve hidrosel: 27 yıllık deneyim

Seyithan Özaydın, Zahit Mahmut, Süleyman Çelebi, Cemile Beşik Başdaş, Ünal Güvenç, Serdar Sander
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kasık fıtığı/hidrosel çocuklarda günübirlik ameliyatların en sık nedenidir. Yazıda, kliniğimizin 27 yıllık deneyimlerinin aktarılması ve konu ile ilgili olarak çocuk hekimlerimiz ile yapılan bir anket çalışmasının sonuçlarının paylaşılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde Ocak 1987-Ocak 2014 tarihleri arasında kasık fıtığı/hidrosel nedeniyle ameliyat edilen hastaların kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Ayrıca hastanemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzman ve asistan hekimleri arasında yapılan anket çalışmasında, kasık fıtığı/hidroselde tanı-ayırıcı tanıyı nasıl yaptıkları, ideal ameliyat yaşı olarak ne düşündükleri ve tercih ettikleri ameliyat yönteminin ne olduğu soruldu.
BULGULAR: 27 yılda kasık fıtığı/hidrosel nedeniyle ameliyat edilen 22.966 olgunun 18.400’ü (% 80) erkek, 4566’sı (% 20) kız idi. Olguların yaşı 1 gün ile 19 yaş arasında değişmekte idi. Kız ve erkeklerde fıtıkların yaklaşık % 60’ı sağ tarafta görülürken; iki taraflı fıtıklar %8’e karşı %17 ile kızlarda daha sıktı. Olguların fıtık kesesi içinde en sık karşılaşılan organlar erkeklerde (% 2,6) barsak ve omentum, kızlarda (% 8,3) ise tuba ve over olarak belirlendi.
Çocuk hekimleriyle yapılan ankette kasık fıtığının tanısı öykü ve fizik muayene ile konabilir diyen uzman sayısı 13/17 (% 76), asistan sayısı 13/26 (% 50) iken, kasık fıtığı tanı konduğunda en yakın zamanda ameliyat edilir diyen uzman sayısı 15/17 (% 88), asistan sayısı ise 10/26 (% 38) olarak belirlendi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Klinik pratikte bu konuda karşılaşılan sorunlar arasında ön planda çocuğuna ameliyat önerilen ailelerin, fıtığın boğulması halinde ölüme yol açabilecek kadar ciddi bir hastalık olabildiği bilgisine sahip olmamaları ve hastayı cerrahiye yönlendiren hekimlerin tanı, olası seyir ve tedavi konusunda aileyi tatmin edici net bir yaklaşımlarının bulunmaması olarak belirlenmiştir.

Anahtar sözcükler: Kasık fıtığı, Hidrosel, Çocuk


Anahtar Kelimeler: Kasık fıtığı, Hidrosel, Çocuk

Seyithan Özaydın, Zahit Mahmut, Süleyman Çelebi, Cemile Beşik Başdaş, Ünal Güvenç, Serdar Sander. 27 years’ experience in children with inguinal hernia and hydrocele. . 2016; 8(1): 15-19

Corresponding Author: Seyithan Özaydın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish