E-ISSN: 2822-6771
Volume : 15 Issue : 2 Year : 2023
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Modified Thoracalumbar Interfascial Plane Block in Inguinal Hernia Repairment []
. 2023; 15(2): 175-176 | DOI: 10.14744/cm.2022.49358

Modified Thoracalumbar Interfascial Plane Block in Inguinal Hernia Repairment

Engin İhsan Turan, Ayça Sultan Şahin
Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Keywords: Modified, Thoracalumbar Interfascial Plane Block, Inguinal Hernia

İnguinal Herni Ameliyatlarında Modifiye Torakolumbar İnterfasyal Plan Bloğu

Engin İhsan Turan, Ayça Sultan Şahin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Modifiye, Torakolumbar Interfasyal Plane Blok, Inguinal Herni

Engin İhsan Turan, Ayça Sultan Şahin. Modified Thoracalumbar Interfascial Plane Block in Inguinal Hernia Repairment. . 2023; 15(2): 175-176

Corresponding Author: Ayça Sultan Şahin, Türkiye
Manuscript Language: English